V Woj. Konkurs Solfeżowy dla klas III OSM i PSM I st. cyklu 6-letniego

REGULAMIN

 • Organizatorem Konkursu jest Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.
 • Konkurs odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. o godz.12:00 w sali A I 38 ZPSM.
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III OSM i PSM I st. ( max 3 uczniów z każdej szkoły).
 • Każdy uczestnik wpłaca wpisowe w wysokości 30 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty należy dokonać na konto: Rada Rodziców przy ZPSM w Kielcach Bank Ochrony Środowiska S.A.
  nr konta: 46 1540 1014 2058 7321 4148 0001
  w tytule „ Konkurs solfeżowy dla kl. III OSM i PSM I st.”
 • Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 • Każdy z uczestników Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
 • Koszty pobytu i dojazdu pokrywają uczestnicy Konkursu.
Zgłoszenia uczestników wraz z potwierdzeniem wpłaty na Konkurs należy przesłać do dnia 28 marca 2020 r. drogą elektroniczną lub listownie na adres:
ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach
ul. Wojewódzka 12, 25- 536 Kielce,
fax: 41-368-26-25
e-mail: sekretariat@muzyczna.kielce.pl
Bliższych informacji udziela : Jolanta Bańbura tel. 784-634-183 ,e-mail: jbanbura@vp.pl

ZADANIA KONKURSOWE:

1. Wykonanie głosem ( solmizacją lub literowo): - jednej, wylosowanej z 3 przygotowanych melodii z taktowaniem ( w tonacjach: G- dur, F- dur, D- dur) - odpowiedniej gamy( do wylosowanej melodii) z taktowaniem na 4 oraz triady harmonicznej z taktowaniem na 3.

2. Wykonanie z pamięci głosem (solmizacją lub literowo) przygotowanej melodii w tonacji a- moll w metrum 6/8 z taktowaniem ( z towarzyszeniem fortepianu).

3. Wykonanie głosem ( solmizacją lub literowo) melodii w tonacji C-dur z taktowaniem lub stukaniem pulsu ćwierćnutowego.

4. Wykonanie głosem ( na sylabie „la”) dwóch następników w tonacjach: C- dur i a- moll do poprzedników zaśpiewanych przez nauczyciela.

5. Wykonanie ćwiczenia rytmicznego z zastosowaniem tataizacji oraz taktowania.

Kolejność wejścia na przesłuchanie konkursowe poprzedzona będzie losowaniem numerów. Dla uczniów przygotowujących się będzie do dyspozycji sala z dostępem do instrumentu (wybrane dzwonki tubowe). Zadania konkursowe do przygotowania przez uczestników (nr 1 i nr 2) będą przesłane do szkół muzycznych 2 tygodnie przed terminem konkursu. Zadania nr 3 i nr 5 uczestnicy konkursu wykonają po krótkim zapoznaniu się z nimi (max 7 minut dla każdego ucznia). Zadanie nr 4 uczestnicy wykonają a' vista.

Przykładowe zadania konkursowe wkrótce do pobrania ze strony internetowej ZPSM w Kielcach www.muzyczna.kielce.pl

 • Do pobrania: karta zgłoszeniowa
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku na potrzeby Konkursu (wypełniają wyłącznie uczniowie spoza ZPSM w Kielcach) - formularz zgody