Informacje dotyczące działalności orkiestry w ZPSM

ORKIESTRA SMYCZKOWA II STOPNIA

PRÓBA ŚRODA 03.10. – PRZEDŁUŻY SIĘ DO 19:30

PRÓBY W CZWARTEK NIE MA

KONCERT PIĄTEK 05.10. – 14:30 ZBIÓRKA  - SALA KONCERTOWAOrkiestra Smyczkowa SM I st. środa godz. 15:45

Orkiestra Smyczkowa SM II st. - środa  godz.17:30.