ZARZĄDZENIE NR 47/2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 47/2020/2021

Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego
w Kielcach

z dnia 30.04.2021r.

 

Informuję, że zgodnie z decyzją rządu  od 04.05.2021 r.,  w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa do zajęć w trybie stacjonarnym powracają uczniowie klas:

  • I – III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.
  • I – III Państwowej Szkoły Muzycznej I/6 st.

Zajęcia będą się odbywały zgodnie z ustalonym tygodniowym planem zajęć.

Zajęcia w trybie stacjonarnym obejmują zarówno przedmioty grupowe, jak     i indywidualne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji          w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

                                                                                                z up. dyr.

                                                                                      WICEDYREKTOR

                                                                                      Katarzyna Szymczyk