Komunikat nr 52/2020/2021

Komunikat nr 52/2020/2021
z dnia 19.03.2021.
Dyrektora ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

 

Informujemy, że zgodnie z wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych od 20 marca do 11 kwietnia zajęcia w OSM I st, OSM II st, PSM I st, PSM II st. odbywają się zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wszystkie zgody na naukę stacjonarną zostają zawieszone do 11 kwietnia.

W okresie od 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku  dzieci z klas I-III OSM I stopnia, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, mogą korzystać z opieki świetlicowej na terenie szkoły.

Warunkiem jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku (zał.1) o zapewnienie opieki świetlicowej i oświadczenia o wykonywanej pracy.
Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania uczniów najpóźniej do godziny 11:00.

            Biblioteka szkolna pracuje od poniedziałku do czwartku w godz. 9-17, piątek w godz. 8-16.

Sekretariat pracuje w godz. 8-16 codziennie.

Dyrektor
Artur Jaroń

DO POBRANIA
Załącznik 1