Godz. pracy sekretariatu

W dniach 09-29.11.2020.sekretariat czynny w godz. 8:00 -14:00,
W dniach  30.11.-23.12.2020. w godz. 8:00-16:00


Świetlica szkolna przyjmuje dzieci do godz. 09:00 w dniach 09-29.11.2020. 30.11.-23.12.2020.
Ze świetlicy korzystają dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy