Komunikat dla rodziców uczniów PSM

Z wielką radością witamy w nowym roku szkolnym 2020/21.
Ze względów bezpieczeństwa nie będzie w najbliższym czasie możliwe organizowanie spotkań z rodzicami (wywiadówek), ale mogą Państwo śledzić postępy swoich dzieci poprzez dziennik elektroniczny i również tą droga kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Ważny jest państwa kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego, ponieważ to on pełni funkcję wychowawcy w PSM.
Aby korzystać z dziennika elektronicznego należy pobrać login do e- dziennika. Loginy dla nowych uczniów i ich rodziców będą dostępne w sekretariacie szkoły po 07.09.2020.

Maksymalnie do 15.09.2020 należy zgłosić się na wszystkie obowiązkowe zajęcia wg. planu zamieszczonego na stronie internetowej w zakładce „Dla uczniów”. Jeśli godziny zajęć nie będą odpowiadały trzeba zgłosić to do nauczyciela prowadzącego przedmiot. Zakładamy możliwość korekty planu zajęć ogólnomuzycznych i indywidualnych. Plan zajęć indywidualnych ustalamy z nauczycielem uczącym danego ucznia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów, możecie się Państwo kontaktować telefonicznie lub mailowo:
Tel. 41 342-60-17 wew. 104 – sekretariat szkoły
sekretariat@muzyczna.kielce.pl – sekretariat szkoły
wicedyrektor2@muzyczna.kielce.pl – wicedyrektor Katarzyna Szymczyk
wicedyrektor1@muzyczna.kielce.pl – wicedyrektor Katarzyna Sroka

Dyrekcja ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach