Poniżej będą się pojawiać informacje skierowane do nauczycieli naszej szkoły ...

Komunikat nr 18/2020/2021

Komunikat nr 18/2020/2021
z dnia 23.11.2020.
Dyrektora ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach

Niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2047 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań      w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r. (z wyjątkiem zmiany regulacji znajdującej się w § 10 ust. 12 zmienianego rozporządzenia, której nadano moc obowiązującą od dnia 1 listopada 2020 r.).

Czytaj więcej...

Szkolny Plan Nauczania

Szkolny Plan Nauczania 2020/2021 - plik do pobrania

Ocena pracy nauczyciela

Procedury oceny pracy nauczyciela - pobierz plik pdf

Załączniki do niniejszych procedur:
  • Załącznik nr 1 - Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy - plik docx
  • Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu - plik docx
  • Załącznik nr 3 - Przykładowe wskaźniki odnoszące się do realizacji kryteriów określonych w rozporządzeniu - plik docx
  • Załącznik nr 4 - Wzór zawiadomienia nauczyciela o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela - plik docx
  • Załącznik nr 5 - Projekt oceny pracy nauczyciela - plik docx
  • Załącznik nr 6 - Zawiadomienie podmiotów opiniujących o prowadzonej ocenie pracy - plik docx
  • Załącznik nr 7 - Karta oceny pracy nauczyciela - plik docx

Prezentacja dotyczącą awansu zawodowego

Do pobrania - prezentacja

Prezentację można odtworzyć w programie Microsoft PowerPoint lub darmowym programie Impress z pakietu Libre Office lub darmowym programie PowerPoint Viewer.

Karta osiągnięć indywidualnych

Karta osiągnięć indywidualnych - plik do pobrania

Projekt "Improwizacja inspiruje nas i łączy"

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z projektem "Improwizacja inspiruje nas i łączy" - więcej informacji ...