Nadchodzące wydarzenia:

Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
informuje, że dzień 14.08.2020 jest DNIEM WOLNYM od pracy.

Wszyscy kandydaci przyjęci do nauki są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do sekretariatu szkoły do dnia 18.08.2020 r. deklaracji o podjęciu nauki w klasie i szkole, do której kandydat został przyjęty.

Deklaracja - pobierz plik

Przypominamy o dostarczeniu do dnia 25 września 2020 r. wymaganego zaświadczenia lekarskiego.
Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów.


Wydawanie zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty odbędzie się od 31.07.2020. od godz. 12:00. Zaświadczenia będzie można odebrać w sierpniu w godzinach pracy szkoły 8:00-14:00.

Zdjęcia szkoły: