Nieobecności nauczycieli

Zajęcia odwołane z niżej wymienionymi nauczycielami:

Bojarska-Stępień Magda 25.10.2021 zajęcia w PSM - odwołane
Osman Karol 25-28.10.2021.
Ambrożek Krystyna 25-26.10.2021

Stojek Marcin 25-  .10.2021.